Pedagogische coaching voor opvoeders van het jonge kind

Kinderopvang en ouders

  • Video Interactie Begeleiding (VIB) voor de individuele Pedagogisch Medewerker en team in de kinderopvang
  • Coaching en advies op het pedagogisch beleid
  • Opvoedingsondersteuning voor ouders door Oudergerichte Pedagogische Advisering
  • workshops voor studiedagen en ouderavonden

Samen opvoeden

INDIVIDUELE COACHING PEDAGOGISCH MEDEWERKER 

Individuele coaching met Video Interactie Begeleiding.  Door te kijken naar videobeelden die op de groep gemaakt zijn, gaan we in gesprek over betekenisvolle kind -initiatieven. Wij leren van het kind.
Wat heeft het kind nodig aan veiligheid en uitdaging, en welke rol kun je daar in spelen.

TEAMCOACHING EN WORKSHOPS

Teamcoaching met gebruik van videobeelden uit de eigen praktijk. We gaan met elkaar het gesprek aan en geven zo vorm aan het eigen pedagogisch beleid.

Workshops

Aanbod voor ouders

  • Opvoedondersteuning.
  • Ouderavond met thema’s die de ouderbetrokkenheid vergroten