Coaching voor de kinderopvang:

  • Individuele coaching Video Interactie Begeleiding
  • Teamcoaching Video Interactie Begeleiding
  • Advies en coaching pedagogisch beleid
  • Workshops voor studiedagen en ouderavonden
  • Oudergerichte Pedagogisch Advisering bij lichte opvoedvragen